Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon
•Bilgiyi üretme, hayatta işlevsel olarak kullanabilme, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilme vb. 
•Kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalığa sahip olmasını, günlük hayatta gereksinim duyacağı bilgileri muhakeme edebilmesini sağlayabilme.
•Estetik duyarlılığa sahip ve topluma katkı sağlayabilme davranışlarını geliştirmeye yönelik programlar ve projeleri akademik ortamda üretmektir.
 
Vizyon
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yapılacak olan uygulamalar ile çocukların;
•Ulusal ve evrensel değerleri benimseterek bu değerlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
•21. yüzyıl becerileri ile donanımlı olarak yetiştirilmesi sürecinde onların bilimsel ve sosyo-kültürel alanlarda gelişimini desteklemek,
•Bilgi ve becerilerin bilimsel yöntemlerle kalıcılığının sağlanması için farklı disiplinlerden yararlanmak,
•Araştıran, sorgulayan, günlük hayat problemlerine alternatif çözümler üreten bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla onları farklı birikime sahip uzmanlarla bir araya getirmek,
•Çocukların üniversiteyi tanımalarını sağlarken aynı zamanda üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmektir.